آیا با افتتاح انجمن لگیت دانلود جهت پشتیبانی و رفع مشکلات کاربران و نرم افزار ها موافقید؟
(71.42%) 25
بله
(28.57%) 10
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 35