آیا با افتتاح انجمن لگیت دانلود جهت پشتیبانی و رفع مشکلات کاربران و نرم افزار ها موافقید؟
(70.58%) 24
بله
(29.41%) 10
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 34