آیا با افتتاح انجمن لگیت دانلود جهت پشتیبانی و رفع مشکلات کاربران و نرم افزار ها موافقید؟
(78.57%) 11
بله
(21.42%) 3
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 14