آیا با افتتاح انجمن لگیت دانلود جهت پشتیبانی و رفع مشکلات کاربران و نرم افزار ها موافقید؟
(80%) 8
بله
(20%) 2
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 10