آیا با افتتاح انجمن لگیت دانلود جهت پشتیبانی و رفع مشکلات کاربران و نرم افزار ها موافقید؟
(75%) 9
بله
(25%) 3
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 12